Hjernerystelse

Det metakognitive perspektiv

Når du arbejder i et metakognitivt forløb hos mig, så arbejder vi med teknikker til (i et hensigtsmæssig tempo!) at genvinde dit tidligere funktionsniveau fysisk og emotionelt.

Her vil vi bl.a. kunne arbejde med hensigtsmæssig energi- og ressourceforvaltning, samt øge din søvnkvalitet, hvis denne er ændret efter hjernerystelsen. Sideløbende arbejder vi også med eventuelle psykiske følgevirkninger af hjernerystelsen (f.eks. i form af stress, angst eller depression), så din livskvalitet og mentale trivsel øges.

I et forløb hos mig vil jeg også have et tværfagligt blik for, hvis du vil have gavn af andre professionelles behandling. Og jeg vil kunne henvise videre til andre faggrupper, der er særligt dygtige til forskellige typer mén efter hjernerystelser.

Dvs. jeg sideløbende med vores forløb vil anbefale dygtige fagfolk, hvis jeg vurderer det kunne være hensigtsmæssigt for at opnå bedring hurtigere.

 

Hvornår skal du søge hjælp?

En hjernerystelse kan både være hårdt fysisk og psykisk og gøre det svært at deltage i din hverdag fuldt ud. Denne kombination af fysiske og psykiske gener kan påvirke ens livskvalitet særdeles meget. Mange oplever at måtte sygemeldes eller gå ned i tid fra arbejde eller studie, og at de hverken kan foretage sig de samme fritidsaktiviteter som før eller deltage socialt som de plejer.

En stor del oplever, at deres symptomer bedres af sig selv. Dette gælder for 2/3, der får en hjernerystelse! Oplever du dog, at symptomerne varer ved over længere tid kan det være rigtig godt at søge behandling.

I et behandlingsforløb hos mig sætter vi ind med gode redskaber til at opnå bedring af symptomerne og vende gradvist mere og mere tilbage til din normale dagligdag. Dog i et hensigtmæssigt tempo: dvs. hverken for hurtigt eller for langsomt – da begge disse gør, at det tager længere tid at komme sig efter en hjernerystelse.

Sammen finder vi frem til det mest hensigtsmæssige tempo for dig. Så du hverken går for hurtigt eller for langsomt frem.

Symptomer kan være

 • Kvalme
 • Hovedpine
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelses-problemer
 • Lyd- og lysfølsomhed
 • Øget bekymring og negative tankemønstre
 • Læsebesvær
 • Søvnproblemer
 • Nedsat energi
 • Markant nedsat humør
 • Angst
 • Stress
 • Tristhed eller depression
 • Tankemylder
 • Svimmelhed
 • Ensomhed

Andre emner du kunne være interesseret i?

Depression

Depression er kendetegnet ved markant sænkning af ens generelle humør i form af f.eks. dyb tristhed, modløshed, demotivation og…

Angst

Når man har angst, kan det være meget forskelligt hvad man er bange for. Man kan have alt fra præstationsangst, dødsangst, panikangst, socialangst og…

Overtænkning

Når man bruger lang tid på sine negative tanker, påvirker det ens energi, humør og motivation negativt. Her er der tale om negativ overtænkning, når…