PTSD

Det metakognitive perspektiv

Post Traumatic Stress Syndrome er en lidelse, som kan opstå efter meget voldsomme begivenheder (f.eks.  hvor man har følt sig akut i livsfare).Efter sådan en begivenhed er det helt normalt, at opleve umiddelbare symptomer i ugerne efter begivenheden/ulykken.

Det er vigtigt at vide, at  sådanne reaktioner er normale. For langt de fleste vil symptomerne aftage af sig selv inden for den første måneds tid. Psyken er heldigvis bygget til godt at kunne håndtere voldsomme begivenheder, og derfor selvregulerer psyken og kroppen for de fleste af sig selv.

Med den metakognitive tilgang ser vi sammen på hvilke tanke- og handlemønstre, der kan spænde ben for psykens selvregulerende system. Så du kan vende tilbage til din hverdag uden at være plaget af symptomerne og de negative tanker om traumet.

Dvs. for at opnå en effekt af forløbet er det ikke nødvendigt at tale den traumatiske begivenhed igennem igen og igen. Derimod er fokus på hvilke symptomer, du oplever som generende nu og her. Og behandle de tanke- og handlemønstre, der holder dig fast i dem.

 

 

Hvornår skal du søge hjælp?

Oplever du, at dine symptomer er vedblivende efter 1 mdr. og at de hæmmer din livskvalitet og generelle funktionsniveau kan det være hensigtsmæssigt at søge hjælp. Et metakognitivt forløb er en meget skånsom og effektiv behandling mod PTSD. Man arbejder med redskaber til at kunne lade psykens selvregulerende system få plads til at tage sig af traumet.

Du er altid velkommen til at tage kontakt, hvis du gerne vil arbejde med værktøjer til at kunne lægge begivenheden bag dig.

Symptomer kan være

  • Flashbacks/genoplevelse af traumet
  • Forøget angst
  • Have svært ved at falde til ro
  • Være meget på vagt
  • Søvnbesvær.

 

 

 

 

 

 

Andre emner du kunne være interesseret i?

Depression

Depression er kendetegnet ved markant sænkning af ens generelle humør i form af f.eks. dyb tristhed, modløshed, demotivation og…

Angst

Når man har angst, kan det være meget forskelligt hvad man er bange for. Man kan have alt fra præstationsangst, dødsangst, panikangst, socialangst og…

Overtænkning

Når man bruger lang tid på sine negative tanker, påvirker det ens energi, humør og motivation negativt. Her er der tale om negativ overtænkning, når…